Mdo-HB-03-18

Haplotype Block Overview
Name Mdo-HB-03-18
Species Malus x domestica
Stock Haplotype [view all 429]
Haplotype [view all]
Stock Haplotype
NameHaplotype
Cox's Orange Pippin 4 5
Rome Beauty Law 4 9
Jonafree 4 5
Redfree 31 52
Spartan 12 9
Wagener 5 9
Worcester Pearmain 4 6
Tsugaru 5
Golden Delicious 4 5
Fuji 12 4
Empire 12 9
Gala 5
Honeycrisp 5 8
Elstar 5
Marshall McIntosh 4 9
Cripps Pink 4 9
Granny Smith 4 9
Jonathan 31 5
Ralls Janet 13 4
Delicious 12 5
Discovery 113 6
Prima 4
Fiesta 5
Ingrid Marie 5 72
Idared 5 9
Esopus Spitzenburg 5
Braeburn 12 4
Sansa 31 5
Lodi 4
James Grieve 4 5
Cripps Red 5 9
Burgundy 65 9
Akane 31 6
Ambrosia 12 5
Aurora Golden Gala 5
Beacon 63 64
Ben Davis 24 4 5 9
Cameo 12 5
Chinook 4 5
Clivia 5 6
Co-op 17 4
Co-op 18 14 88
Dayton 4 5
Delblush 4
Delcorf 5 69
Delorgue 31 5
Dolgo 26 65
Geheimrat Dr. Oldenburg 111 6
Duchess of Oldenburg 5 6
Early Cortland 4 9
Empress 31 4
F2 26829-2-2 24 9
Fantazja 4 6
Fireside 6 9
Fortune 8 9
Frostbite 5 6
Ginger Gold 4 5
GMAL 4327 22 5
GMAL 4328 5
GMAL 4329 5 9
GMAL 4332 5
Goodland 5 9
Haralson 4 5
Honeygold 4 5
Hudson 12 9
Jersey Black 4
Jonamac 31 9
Keepsake 5 8
Kerr 5 65
Lady Williams 14 9
Liberty 4 5
Linda 6 9
Liveland Raspberry 5 78
Longfield 22 99
Macoun 4 9
Malinda 4 9
Mantet 5
Melba 4 78
Melrose 31 5
MN 1627 5
MN 1628 5 9
MN 1691 5 9
MN 1706 4 8
MN 1708 5 8
MN 1760 5 6
MN 1764 5 6
MN 1789 5 9
MN 1802 5 6
MN 1836 5 8
MN 1837 5 9
MN 1839 5 9
MN 1888 5 9
MN 1899 5 6
MN 1940 31 5
MN 2016 5
AA-44 31 5
Monroe 31 9
Montgomery 111 4
Nicola 5
NJ 31 4
NJ 53 4 6
Oriole 5
PRI 14-126 24 4
PRI 14-510 24 4
PRI 1661-2 12 9
PRI 54-12 5 9
PRI 855-102 5
Primula 31 78
Raritan 40 41
Regent 4 5
Russian Seedling 5 96
Sawa 31 6
Sciros 4 5
Sharon 4 9
Silken 4 5
Wildung 6 9
Splendour 4 5
State Fair 5
NJ 55 4 5
Co-op 29 5 9
Sunrise 4 5
Sweet Sixteen 6 9
Topaz 4
Vista Bella 4
Wealthy 5 6
Winesap 11 5
Winter Banana 22 99
Yellow Newtown 4
Yellow Transparent 4 5
0407-0001 4 5
0407-0005 5
0407-0006 4 5
0407-0007 4 5
0407-0008 4 5
0408-0003 5
0408-0004 12 5
0408-0005 12 5
0408-0007 12 5
0408-0008 12 5
0408-0010 12 5
0408-0011 5
0408-0014 12 5
0408-0015 5
0409-0022 5
0409-0024 5
0409-0028 5
0409-0030 5
0409-0032 5
0409-0035 5 8
0409-0036 5
0409-0038 5 8
0409-0039 5 8
0409-0040 5 8
0409-0043 5 8
0409-0045 5 8
0410-0002 4 5
0410-0003 5 9
0410-0005 4 5
0410-0006 5 9
0410-0010 5
0410-0011 4 5
0410-0012 5
0410-0013 5 9
0410-0015 4 5
0410-0017 4 5
0410-0018 5 9
0414-0010 4 5
0414-0015 4 8
0414-0017 5 8
0414-0018 12 5
0414-0019 5 8
0414-0020 12 8
0414-0021 5 8
0415-0001 5
0415-0004 12 8
0415-0011 12 8
0415-0012 12 8
0415-0013 5 8
0415-0014 5 8
0415-0016 12 5
0415-0017 5 8
0415-0019 12 8
0415-0020 5
0415-0025 12 8
AE_HCxJonf-145 5 8
AE_HCXJonf-148 5 8
AE_HCxJonf-157 5
AE_HCXJonf-162 5 8
AE_HCXJonf-168 5
AE_HCxJonf-175 4 8
AE_HCxJonf-183 5
AE_HCxJonf-185 5
AE0118-237 4 8
AE0118-238 4 8
AE0118-239 5 8
AE0118-240 5 8
AE0118-243 4 5
AE0118-244 5
AE0118-245 5
AE0118-246 5
AE0118-249 4 8
AE0206-159 5
AE0206-160 5
AE0206-161 5
AE0206-162 5
AE0206-163 5
AE0206-164 5
AE0206-165 5
AE0206-167 5
AE0206-168 5
AE0206-169 5
AE0206-170 5
AE0210-146 4 9
AE0210-147 4 9
AE0210-149 4 5
AE0210-150 5
AE0210-151 4 9
AE0210-152 4 5
AE0210-153 5
AE0210-154 5
AE0210-157 5
AE0210-158 5 9
AE0210-159 4 9
AE0210-162 5
AE0210-163 5
AE0210-164 4 5
AE0210-165 5 9
AE0210-166 5
AE0210-168 5 9
AE0210-169 5 9
AE0210-170 4 5
AE0210-171 5
AE0210-172 4 5
AE0210-173 5
AE0210-174 4 5
AE0213-175 4 5
AE0213-176 4 5
AE0213-177 5
AE0213-178 4 5
AE0213-179 5
AE0213-180 5
AE0213-181 5
AE0213-182 5
AE0213-183 5
AE0213-186 4 5
AE0213-187 5
AE0213-190 4 5
AE0213-193 4 5
AE0213-194 4 5
AE0213-195 5
AE0213-196 5
AE0213-197 5
AE0213-198 4 5
AE0213-199 5
AE0213-200 5
AE0213-201 5
AE0213-202 5
AE0213-205 4 5
AE0213-206 5
AE0251-323 5 9
AE0251-325 5 9
AE0251-327 5 9
AE0251-329 5 9
AE0251-330 5 9
AE0251-331 5 9
AE0251-342 5 6
AE0251-343 5 6
AE0406-239 5
AE0406-254 5 8
AE0406-258 5
AE0406-259 5
AE0406-263 4 5
AE0406-264 5 8
AE0406-266 4 8
AE0406-271 4 5
AE0406-274 5
AE0406-278 4 5
AE0406-281 4 5
AE0406-286 4 8
AE0406-288 4 5
AE0406-289 4 5
AE0406-294 5
AE0406-298 4 5
Minneiska 5
PRI 612-1 12 4
Arlet 4 5
Co-op 39 41 88
Pinova 4 6
Scired 4 5
Scifresh 4 5
0409-0025 5
0409-0026 5 8
0409-0027 5
0409-0031 5 8
0409-0033 5
0409-0047 5
G-14-050 12 4
G-14-052 4 5
G-14-054 5 6
G-14-055 5 6
G-14-056 12 6
G-14-057 4 5
G-14-059 5 6
G-14-060 5 6
G-14-061 12 4
G-14-062 4 5
G-14-064 12 4
G-14-065 12 4
G-14-069 4 5
G-14-067 5 6
G-14-068 4 5
G-14-071 5 6
G-14-073 5 6
G-14-074 12 4
G-14-075 12 4
G-14-076 4 5
G-14-077 4 5
G-14-078 12 4
G-14-080 12 6
G-09-232 12 5
G-09-233 12 5
G-09-234 4
G-09-235 4
G-09-236 12 5
G-09-237 12 5
G-09-238 4
G-09-239 12 5
G-09-240 12 4
G-09-241 12 5
G-09-242 4
G-09-243 12 5
G-09-245 12 4
G-09-246 4
G-09-258 4
G-09-259 12 5
G-09-260 4 5
G-09-261 12 5
G-09-262 4 5
G-09-263 12 5
G-09-264 4 5
G-09-265 12 4
G-09-266 12 5
G-09-267 4 5
G-09-268 4
0408-0021 12 5
Wijcik McIntosh 97 98
Beauty of Bath 113 86
Priam 31 4
Northern Spy 8 9
Co-op 15 4 6
MN 1702 6
WA 2 5
WA 5 5 6
Pitmaston Pineapple 5 9
0411-0011 5
0411-0017 12 4
0411-0023 5
AE0250-086 5 6
AE0250-087 5 9
AE0250-089 5 9
AE0250-090 5 6
AE0250-092 5 9
AE0250-093 5 6
AE0250-094 5 9
AE0250-095 5 6
Sonya 12 5
Co-op 38 4 5
AE0250-096 5
AE0250-327 5
Co-op 30 12 5
Jonagrimes 4 6
AE0211-036 4 5
G-07-039 24 31
PRI 14-152 5 9
PRI 47-176 24 5
G-07-041 12 31
BC-8S-27-43 5
AE0250-091 5 8
AE0250-097 5 8
AE0250-325 5 8
AE0250-326 22 5
AE0250-329 22 8
AE0250-333 22 8
AE0250-334 22 8
AE0250-335 5
AE0250-336 22 5
AE0250-338 5
AE0250-341 5 8
AE0211-038 4 5
AE0211-043 5
AE0211-045 4 5
AE0211-051 4 5
G-07-010 4 5
G-07-014 31 4
G-07-015 31 9
G-07-019 4 5
G-07-020 31 9
G-07-024 4 5
G-07-032 5 9
G-07-033 31 4
G-07-034 5 9
G-07-035 4 5
G-07-044 31 9
AE0211-053 4 5
AE0211-054 4 5
AE0250-088 5
AE0250-324 5
AE0250-328 5
AE0250-331 5
AE0250-332 5 8
AE0250-337 5 8
AE0250-339 5 8
Minnewashta 5
Autumn Crisp 31 5
G-14-066 12 6
Lu1-11-010 4
Lu1-11-013 12 4
Lu1-11-016 4
Lu1-11-017 12 4
Lu1-11-018 12 4
NJ 90 12 27
Lord Lambourne 4
Antonovka GH 101 52
Grimes Golden 2 4
Kidds Orange Red 5
Malus baccata Hansen #2 106 97
Malus baccata Jackii 22
Summerred 107 5
William's Pride 4
Map Positions
Haplotype BlockMap NameLinkage GroupStartStop
Mdo-HB-03-18Apple-RosBREED-3.9K-2019321.8723.63
Projects
Project Name
RosBREED_Apple_CRS_Haplotype_2020
Haplotypes
Marker 23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113
GDsnp00874ABBAAAAAABAABAABAAAAA-BBAAAABBAAAAAAAAABAAABAB--AAAA---AA-BABBAA----ABBAAA--ABAABB-AABA--AA--ABBAABBABBAAAAAAABB
RosBREEDSNP_SNP_AC_10674505_Lg3_00874_MAF10_1678678_exon2--AAAABAAAB-AABAA--AAAA--BBAAA---BABAAAA------AABBAAAA-BBAA--AAAAA---AAABA-----A--AAAAAAAAAAAAAAAAAA--AAAAA--AAA
RosBREEDSNP_SNP_CA_10537812_Lg3_00194_MAF30_436195_exon1ABBBA-BABBBBB--BBBBAA-BBBB---BABBBBBAABBBBABBBABBABBB--BB-BABBAAAB--ABB--A--ABBABBBABAB----AAABABBAA--BBBABBABAA
RosBREEDSNP_SNP_CT_10663755_Lg3_00874_MAF40_MDP0000247488_exon4ABBAA-BAABnullABABBA--AA-BBAnullnullABAABnullB----BAnull-ABnull-AAnullnullBB---B---ABABB--ABB-B-----A--AAA-ABAAAA---ABAABABB----BAAAAABA
RosBREEDSNP_SNP_GA_10707191_Lg3_00874_MAF50_1649316_exon1BAABB-ABBAABB----AABB-AABAABAABAABBABBABABB--ABB-ABB----A-ABAABBBB--B-ABAB--B--BAA-AABABBBBBBBBABBAA--ABABB--BAB
RosBREEDSNP_SNP_GT_10498941_Lg3_00194_MAF10_MDP0000276307_exon2BBBBBBBBBBABBBBBBBABBBABBBBBBBBBABBABBBBBBBBBBBBABBBB-BBBBB--BBABB--ABBBAA--BBBBBBBB--BBBBBBBBBBBBBA--BBA--BBBBB
RosBREEDSNP_SNP_TG_10518958_Lg3_00194_MAF10_109422_exon1--AABAAA--A-AAAAAAA-A-AAAAABAA-AAAAAABAAAAAAAAAAAAAB-A-AAAABABAABAAAAABAAAABBAA--AAAAAABABAAAABAAAAA----AAAAABBA
RosBREEDSNP_SNP_TG_10540206_Lg3_00194_MAF20_346466_exon1AAAAAAABAAAAABAAAAABA-AAAAAAAABAAAAABAAAAABAAABAABAAA--AA-AAAAAAAA--AAABAA--AAAAAAAAABAABAABABAABBBA--AAABAAAAAB
Alignments
Feature NameTypeLocationAnalysis
Chr03 chromosome Chr03:8985854..11788749. Malus x domestica GDDH13 v1.1 Whole Genome Assembly & Annotation