Other Prunus sp. - NCBI SRA Datasets

RNA Datasets (as of May 2018)
Species
Study Accession
Cultivar
Instrument
Reference
Prunus salicina SRP076001 Furongli Illumina HiSeq 2500 Fang et al. 2016
Prunus triloba SRP098782   Illumina HiSeq 2500 Liu et al. 2017
Prunus mahaleb
CDR1
Illumina HiSeq 2500
Prunus serotina
Prunus virginiana
 
Illumina HiSeq 2000
Prunus glandulosa
Prunus humilis
DS-1
Jinou 1
Illumina HiSeq 2500
Unpublished; Shanxi Agricultural University
Prunus humilis
Jinou 1
Illumina HiSeq 2000
Mu et al. 2018
Prunus prostrata
 
 
Illumina HiSeq 2000
Unpublished; Department of Biological Sciences
Prunus mongolica
Prunus mongolica
Illumina HiSeq 2500
Unpublished; Inner Mongolia Agricultural University
Prunus cerasus
Cerasus sachalinensis Kom
Illumina HiSeq 4000
Unpublished; shenyang agricultural university
Prunus salicina
Angeleno
Illumina HiSeq 2000
Prunus salicina
Santa Rosa
Sweet Miriam
Illumina HiSeq 2000
Unpublished; University of California Davis
Prunus davidiana
Prunus persica
tai hang shan tao
Illumina HiSeq 2000
Unpublished; Zhengzhou Fruit Research Institute
Prunus salicina
Prunus cerasifera
Prunus domestica
Akihime
Formosa
Yeonsik
Gadam
Hollywood
Schattenmorelle
Takada
Harcot
Ungarische_Beste
Jangtaek
Illumina HiSeq 2000
Unpublished; Seoul National University
Prunus mongolica
Prunus mongolica
Illumina HiSeq 2500
Unpublished; Inner Mongolia Agricultural University
Prunus mongolica
Prunus mongolica
Illumina HiSeq 2000
Prunus pseudocerasus
Duanbing Cherry
Illumina HiSeq 2000
Prunus sibirica
Siberian apricot
Illumina HiSeq 2000
Prunus domestica
Jojo
Illumina HiSeq 2000
Prunus sibirica
Siberian apricot
454 GS FLX Titanium
Unpublished; Beijing Forestry University
Prunus cerasifera x Prunus munsoniana
Mariana 2624
Illumina Genome Analyzer II
Prunus africana
 
Illumina Genome Analyzer II
 
DNA Datasets (as of May 2018)
Species
Study Accession
Cultivar
Instrument
Reference
Prunus davidiana
Zhouxingshantao
Zhouxingshantao 1
Illumina HiSeq 2500
Unpublished; ZFRI-CAAS
Prunus cerasifera
Prunus dulcis
Prunus persica
N/A
Illumina HiSeq 2000
Unpublished; BioCI
Prunus mira
Prunus dulcis
Prunus kansuensis
Prunus ferganensis
Prunus persica
Prunus davidiana var. potaninii
Prunus tangutica
Prunus tenella
 
Guang He Tao 1
Guang He Tao 2
Hong Gen Gan Su
Tao
Hong Hua Shan Tao
Bai Hua Shan Tao
Bai Gen Gan Su Tao
Weihai Pan Tao
Shan Gan Shan Tao
Sunsplash_2
Bian Zui He
Nonpareil
Ao 2 #
Ye Er Qiang
Da Ba Dan
Tao Ba Dan
A Yue Hun Zi
Huang Shuang
Ba Dan Wang
Ai Feng
Wan Feng
Gong Ba Dan
Zhi Pi
Shuang Guo
Rui Pan 18#
Jiyuan You Tao
Luanchuan Mao Tao
Xinjiang Pan Tao
Kashi You Tao
Kashi 2#
Guang He Tao 3
Guang He Tao 4
Guang He Tao 5
HiSeq X Ten
Illumina HiSeq 2000
Unpublished; 8omics
Prunus siberica
Siberian apricot
Illumina HiSeq 2000
Prunus davidiana
Prunus mira
ZXST-1
GZTH-S9
Illumina HiSeq 4000
Prunus serotina
 
Illumina HiSeq 2000
Prunus kansuensis
Prunus ferganensis
Prunus davidiana
Prunus persica
Clone1908
Illumina Genome Analyzer IIx